top of page

Personligt lederskab- Michelle og Tanja

Nøglen til virksomhedens succes er fokus på trivsel:

 • Tillid, som et fundament til at løfte individuelt og sammen

 

 • Ligeværdig feedback, der hæver standarden

 

 • Det gode samarbejde, der anerkender forskelligheder

 

 • Konflikthåndtering, så den er sund og en invitation til reflektion

 

 • Styrkelse af medarbejdernes tilhørsforhold til virksomheden 

ET KURSUS, DER TAGER AFSÆT I:

Balancer hjernen gennem tanke, krop og følelser

 • Vores måder at være på og faldgrupper, der snyder os

 

Bevidst i din indre dialog

 • De tillærte tilstande fastholder os i forhindringer

 

 Fakta, Følelse og Fortælling (De 3 Fér)

 • Reaktionsmønster ud fra antagelser, overbevisninger og gisninger

 

Aktiv dialog. At forstå først og agere frem for reagere

 • Spørgeteknikker, der nedbryder konflikt og skaber dialog

Skab handling på den nye viden

 • Forbind den viden så det hele kan sættes i spil i hverdagen

I får medarbejder, der:

 

 • Har kendskab til, hvordan de kan styre deres mentale tilstand

 

 • Kan skabe indre ro og fokus i en travl og hektisk hverdag

 

 • Har en indsigt i hvordan andre opfatter dialog forskelligt

 

 • Forstår styrken i at vide at følelser kan være et til- og fravalg

 

 • Kender til, hvordan aktiv lytning kan konfliktnedtrappe

 

 • Har fået viden om konfliktløsende kommunikation

Kurset er opbygget således:

2 undervisningsdage max. 20 deltagere

- 8 timer fysisk tilstedeværelse

1 online undervisninger á 2½ time

- genbesøg og styrke viden

80 siders Personligt Lederskab manual

- Øvelser, redskaber og teori

Ubegrænset deltagelse på kvartalsvis webinar

- Hold dit Personlige Lederskab ved lige

Pris inklusiv materialer og eksl. transport og evt. ophold

Kr. 5.490,00 pr. deltager eksl. moms.

Du er nøglen til din forandring

Gruppeterapi

Tanja Juul Sondrup

Tanja Juul Sondrup, Mentaltræner og Performancecoach

Med øget bevidsthed om indre kommunikation, skaber vi et stærkt fundament og udgangspunkt, når vi skal sætte handling bag vores mål.
Trivsel før stress er nøglen til succes, også på bundlinjen.

 • LinkedIn
IMG_6261.JPG

Michelle Opiola

Michelle Opiola, Performancecoach.

Det er gennem dialog, vi finder frem til den psykologiske tryghed, og derfor hjælper jeg til samtaler, der tager udgangspunkt fra et autentisk, professionelt og kærligt sted.

 • LinkedIn
bottom of page